Úvodem

Obec, ležící 18 km jihovýchodně od Mladé Boleslavi, 17 km severně od Nymburka a 55 km severovýchodně od Prahy, kterou svým devítiletým pobytem proslavil Bedřich Smetana, má bohatou historii.

Krátce z historie

Podle nálezů bronzových předmětů z období časně laténské kultury se lze domnívat, že už v 5. století před naším letopočtem měli na místě dnešních Jabkenic své sídlo prakeltové.

Další důkaz o existenci Jabkenic, jejichž název patrně vznikl podle ovoce, kterému se zde dařilo, potvrzují zbytky opevnění tvrze na návrší zvaném Hrádek. Pochází pravděpodobně z kultury lužických popelnicových polí - z doby kolem roku 1000, nebo ze střední doby hradištní v 9. stol. Kronika školní uvádí, že název Jabkenice je podle úrody jablek, kronika obecní naopak tvrdí, že název je složený jabke - nice a význam je jablka nic a tudíž je název podle neúrody jablek. Jelikož většinou názvy vznikaly podle toho, co se kde nacházelo např. Stříbro nebo Železná Ruda a podobně, lze se domnívat, že Jabkenice mají skutečně svůj název od množství jabloní, zde rostoucích jak uvádí kronika školy jabkenické.

Co je k vidění

V roce 1875 se přistěhoval do Jabkenic hudební skladatel Bedřich Smetana. Bydlel u své dcery Žofie, provdané za nadlesního Josefa Schwarze. Myslivna, ve které žil, je dnes přeměněna na muzeum, které je hojně navštěvováno.

Turisty oblíbena je také Jabkenická obora. Návštěvníci by však měli dodržovat návštěvní řád, neboť v oboře je chována vysoká zvěř, hlavně dančí, a proto je zde, kromě jiného, zakázán vstup se psy.

(převzato z knihy Jabkenice od Vítězslavy Puldové, vydal OÚ Jabkenice v roce 2002)

Život obce

Obec žije bohatým životem. Hybateli všech akcí jsou kromě obecního úřadu také dobrovolné organizace – TJ Sokol, Hasiči a Základní kynologická organizace. Z nejznámějších akcí je třeba vyjmenovat každoroční hudební festival Smetanovy Jabkenice, tradiční akce jako Masopustní průvod obcí, oslavy Dětského dne, pétanquové turnaje, turnaje v karetních hrách jako je Prší, Mariáš, turnaj ve hře Člověče, nezlob se! a velmi úspěšný kynologický závod „O pohár partyzánského odboje.“ Na jaře probíhá cyklistický závod Kol-Ja, v létě triatlon - Béďova X-Terra a na podzim si milovníci kol přijdou na své při Jabkenickém cyklokrosu. Každý druhý víkend je v sezóně možnost navštívit fotbalové utkání. Již více než 35 let se jabkeničtí i jejich přátelé scházejí na 2. svátek vánoční na Štěpánský pochod, který má většinou více než 170 účastníků, což je při počtu 400 obyvatel, kteří v Jabkenicích trvale žijí, úctyhodné číslo.

Go to top