Usnesení z 18. 12. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Jabkenice konaného dne 18.12.2012 v zasedací síni OÚ

 

 

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

 

 

Usnesení k bodu 3/

 

Jednací řád pro rok 2013 tak jak byl předložen starostou. Jednací řád je přílohou tohoto zápisu.

 

 

 

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

 ověřovatelé


 

 


Usnesení ze 4. 12. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 4.12.2012 v hospodě Nad Muzeem

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2/

Rozpočet na rok 2013 zpracovaný v rozsahu paragrafů a výhled do roku 2016

 

Usnesení k bodu 4/

Rozpočtové opatření č. 5/2012 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení k bodu 5/

Příspěvek „Sdružení linka bezpečí“ ve výši 2100 Kč.

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                 

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z 20. 11. 2012

 

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 20.11.2012 v zasedací místnosti OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2 /

  • Příspěvek na didaktické pomůcky a hračky pro Masarykovu základní školu a mateřskou školu ve výši 5.000,- Kč,
  • Příspěvek ve výši 1.000,- Kč organizátorům akce „Přijde k nám Mikuláš“.
  • Provedení úprav části MŠ dle nabídky pana Morca a pana Dvořáka (sádrokarton 51.598,- Kč, voda 30.000,- Kč topení 30.000,- Kč.
  • Zpracování a předložení žádosti o dotaci na opravu místní komunikace Na Doubkách prostřednictvím Mas Svatojiřský les.

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

 

Usnesení z 6. 11. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 6.11.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 3/

 

Zpracování návrhu rozpočtu pro rok 2013 v členění na paragrafy.

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z 24. 10. 2012

 

Usnesení z veřejného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 24.10.2012 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení k bodu 2/

  • Projednání sádrokartonových úprav nebytových prostor MŠ, týkajících se podnikání v oboru kadeřnictví,manikúry a nehtového studia s ing. Maťákem.
  • Organizaci sbírky pro Diakonii Broumov na jaře roku 2013.
  • Poskytnutí finančního daru ve výši 1000,- Kč Domovu sv. Josefa ve Ždírči.
  • Požádání společnosti R+F o zpracování nabídky na opravu celého úseku místní komunikace s tím, že společnost podá informace, kde tento způsob oprav byl použit.

 

Usnesení k bodu 3/

Plán inventur a složení inventurních skupin pro provedení fyzické inventury majetku Obce k 31.12.2012.

 

Usnesení k bodu 4/

OZV č. 1/2012 s tím, že poplatníci budou se změnami seznámeni písemnou formou v dostatečném předstihu. To znamená do konce roku 2012

 

 

 


Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top