Usnesení ze 17.9. 2013

Usnesení z mimořádného zasedání OZ Jabkenice konaného dne 17.9.2013 v zasedací síni Oú

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 57/2013

Zrušení smlouvy o pronájmu části MŠ uzavřené s paní Žanetou Otáhalovou a paní Martinou Fiedlerovou dne 1.března 2013.

 

Usnesení č. 58/2013

Oznámení záměru OZ o pronájmu části MŠ za účelem zřízení služeb, formou OZV.

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 


ověřovatelé

 

Go to top