Usnesení z 1. 10. 2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 1.10.2013 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 59/2013

Schvaluje záměr ing. Karla Nováčka na provedení revitalizace retenční nádrže ERICH.

 

Usnesení č. 60/2013

Schvaluje prověření možnosti úpravy poslední části bývalé MŠ na miniškolku a to v případě dostatečného počtu dětí. Zájem a výhledové počty zjistí pí. Věra Hodboďová, stavební část p. Miroslav Staněk.

 

Usnesení č. 61/2013

Projednání odstranění závad v lokalitě „Profesorka“ za účasti stavebního dozoru pí. Kukralové.

 

Usnesení č. 62/2013

Schvaluje účast starosty a místostarosty na jednání v Byšicích – průzkumné území černé uhlí.

 

Usnesení č. 63/2013

Schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu části nebytových prostor v bývalé MŠ pí. Žanetě Otáhalové a pí. Martině Fiedlerové za účelem zřízení holičství, kadeřnictví, nehtového studia, manikůry a pedikůry.

 

Hlasováno:

Pro:         7         proti:         0                 zdržel se:         0             nehlasoval:       0

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                  

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Go to top