Usnesení ze 3.12.2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 3.12.2013 v zasedací síni OÚ

 

Usnesení č. 77/2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt:

  • Vybavení jednotky SDH ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů.

  • Lesopark Profesorka ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů.

  • Oprava místní komunikace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimáílně 5% z celkových nákladů.

  • Smetanovy Jabkenice 2014 ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek na rok 2014 a zavazuje se spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5% z celkových nákladů.

 

Usnesení č. 78/2013

Schvaluje změnu záměru vyměnit pozemky par. č. 288/10 a 288/11 za stejnou výměru s PFČR a tyto pozemky prodat zájemci za 70,- Kč/m2.

Usnesení č. 79/2013

Schvaluje příspěvek na akci Mikulášská nadílka, pořádanou TJ Sokol Jabkenice dne 7.12.2013 ve výši 2000,- Kč.

Usnesení č. 80/2013

Schvaluje příspěvek Masarykově ZŠ a MŠ na didaktické pomůcky, hry a hračky ve výši 5000,- Kč.

Usnesení č. 81/2013

Schvaluje nabídku spol. Alutech Milan Suchý na okna do budoucího skladu v čp. 87, ve výši 10.648,- Kč.

Usnesení č. 82/2013

Dodatečně svchvaluje nabídku společnosti Anitas na vypracování projektu a zajištění podmínek provozu a požadavků OHES při provozu MŠ.

Usnesení č. 83/2013

Schvaluje objednání předvedení fotopasti od společnosti TUEBOR Service a případný nákup. V případě rozhodnutí o popřízení tohoto zařízení projednat dodávku a montáž na jaro 2014.

 

Hlasováno:

pro:         6             proti:         0             zdržel se:         0     nehlasoval:       1

 

 

.....................................................                               ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

 

Go to top