Usnesení ze 14.11.2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 14.11.2013 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 75/2013

Uzavření úvěrové smlouvy č. 0388309409 České spořitelny za podmínek obsažených v návrhu ze dne 11.listopadu 2013.

 

Usnesení č.76/2013

Rozpočtové opatření č. 6/2013 v rozsahu, předneseném starosrtou a tvoří nedílnou součástí tohoto zápisu.

 

Hlasováno:

pro:         6           zdržel se:         0             proti:       0         nehlasoval:     1

 

 

.....................................................                               ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

ověřovatelé

 

Go to top