Usnesení ze 14.1. 2014

 

 

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 14.01.2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 1/2014

Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013.

 

Usnesení č. 2/2014

Schvaluje návrh dodatku AVE CZ Benátky nad Jizerou pro rok 2014 na sběr a likvidaci odpadů.

 

Usnesení č. 3/2014

Schvaluje cenový návrh na opravu komunikací – úseky čp. 111 až čp. 34 a čp. 136 až pomník B. Smetany va výši 179.199,- Kč.

 

Usnesení č. 4/2014

Schvaluje projednání konkrétnější nabídky společnosti Pasporea na zpracování pasportů.

 

Usnesení č. 5/2014

Schvaluje připojení Obce Jabkenice k akci „Vlajka pro Tibet“.

 

Usnesení č. 6/2014

Schvaluje provedení úpravy uložiště dřevního odpadu.

 

Hlasováno:

pro:           7           proti:         0             zdržel se:       0           nehlasoval:     0

 

 

 

 

.....................................................                               ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

Go to top