Usnesení z 11. 02. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 11.02.2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 7/2014

OZ schvaluje provedení prořezu náletových dřevin zasahujících do tělesa místní komunikace od nového hřbitova k čp. 95 (pan Krichebauer).

 

Usnesení č. 8/2014

OZ doporučuje projednat se starosty sousedních obcí možnost instalace internetu jiné provenience s cílem urychlit návrat ordinačních dnů MUDr. Šklubala.

 

Usnesení č. 9/2014

OZ schvaluje finanční příspěvek společnosti „Stonožka“ na dostavbu rehabilitačního centra pro handicapované děti a to částkou 2000,- Kč.

 

Usnesení č. 10/2014

OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 598,- Kč jako protihodnotu za sadu přání k velikonocům Moravské uniii neslyšících na nákup sluchadel.

 

Usnesení č.11/2014

OZ schvaluje finanční příspěvek na činnost týkající se ochrany přírody a péče o zvěř ve výši 1000,- Kč Mysliveckému sdružení Květník.

 

Usnesení č. 12/2014

OZ schvaluje odložení rozhodnutí o znovuzprovoznění MŠ novému zastupitelstvu obce, které vznikne po volbách na podzim tohoto roku.

 

Hlasováno:

pro:         6           proti:         0           zdržel se:         0         nehlasoval:     1

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Go to top