Usnesení z 11. 03. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 11.03.2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 13/2014

Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

 

Usnesení č. 14/2014

Účetní závěrku roku 2013  (viz protokol).

 

Usnesení č. 15/2014

Rozpočtové opatření č.1/2014

 

Usnesení č. 16/2014

Objednání odpadkového koše od společnosti AB-STORE kód 701732.00 a laviček včetně stolu od společnosti Lavičky-danat Opolany.

 

 

Hlasováno:

Pro:      5         proti:    0               zdržel se|:         0     nehlasoval:      2

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                  

předseda návrhové komise

 ověřovatelé

 

Go to top