Domovská stránka

Důležité! HZS Středočeského kraje

VÝSTRAHA – zvýšené nebezpečí vzniku požárů!

Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému počasí pro kraje Praha, Středočeský, Ústecký a část Libereckého kraje výstrahu číslo PVI_2018/63 na zvýšené nebezpečí vzniku požárů. 

V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je proto v následujících místech:

1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a          jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou       trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!           

por. Ing. Ladislav Holomčík
tiskový mluvčí
HZS Středočeského kraje

Zákaz - les

Zakazuje se vstup do lesních porostů mimo lesní cesty a to pro celý správní obvod města Mladá Boleslav jako obce s rozšířenou působností. Zákaz se týká i Obce Jabkenice a to až do odvolání.

Úvodem

Obec, ležící 18 km jihovýchodně od Mladé Boleslavi, 17 km severně od Nymburka a 55 km severovýchodně od Prahy, kterou svým devítiletým pobytem proslavil Bedřich Smetana, má bohatou historii.

Krátce z historie

Podle nálezů bronzových předmětů z období časně laténské kultury se lze domnívat, že už v 5. století před naším letopočtem měli na místě dnešních Jabkenic své sídlo prakeltové.

Další důkaz o existenci Jabkenic, jejichž název patrně vznikl podle ovoce, kterému se zde dařilo, potvrzují zbytky opevnění tvrze na návrší zvaném Hrádek. Pochází pravděpodobně z kultury lužických popelnicových polí - z doby kolem roku 1000, nebo ze střední doby hradištní v 9. stol. Kronika školní uvádí, že název Jabkenice je podle úrody jablek, kronika obecní naopak tvrdí, že název je složený jabke - nice a význam je jablka nic a tudíž je název podle neúrody jablek. Jelikož většinou názvy vznikaly podle toho, co se kde nacházelo např. Stříbro nebo Železná Ruda a podobně, lze se domnívat, že Jabkenice mají skutečně svůj název od množství jabloní, zde rostoucích jak uvádí kronika školy jabkenické.

Co je k vidění

V roce 1875 se přistěhoval do Jabkenic hudební skladatel Bedřich Smetana. Bydlel u své dcery Žofie, provdané za nadlesního Josefa Schwarze. Myslivna, ve které žil, je dnes přeměněna na muzeum, které je hojně navštěvováno.

Turisty oblíbena je také Jabkenická obora. Návštěvníci by však měli dodržovat návštěvní řád, neboť v oboře je chována vysoká zvěř, hlavně dančí, a proto je zde, kromě jiného, zakázán vstup se psy.

(převzato z knihy Jabkenice od Vítězslavy Puldové, vydal OÚ Jabkenice v roce 2002)

Život obce

Obec žije bohatým životem. Hybateli všech akcí jsou kromě obecního úřadu také dobrovolné organizace – TJ Sokol, Hasiči a Základní kynologická organizace. Z nejznámějších akcí je třeba vyjmenovat každoroční hudební festival Smetanovy Jabkenice, tradiční akce jako Masopustní průvod obcí, oslavy Dětského dne, pétanquové turnaje, turnaje v karetních hrách jako je Prší, Mariáš, turnaj ve hře Člověče, nezlob se! a velmi úspěšný kynologický závod „O pohár partyzánského odboje.“ Na jaře probíhá cyklistický závod Kol-Ja, v létě triatlon - Béďova X-Terra a na podzim si milovníci kol přijdou na své při Jabkenickém cyklokrosu. Každý druhý víkend je v sezóně možnost navštívit fotbalové utkání. Již více než 35 let se jabkeničtí i jejich přátelé scházejí na 2. svátek vánoční na Štěpánský pochod, který má většinou více než 170 účastníků, což je při počtu 400 obyvatel, kteří v Jabkenicích trvale žijí, úctyhodné číslo.

Go to top