Jabkenice.cz>Projekty obce

MENU


 

 

ODBĚR NOVINEK


 

ANKETA

Zajímá vás dění obce Jabkenice?
Ano a chci se aktivně zapojit.
Ano, ale nechce se mi na něm podílet.
Nezajímá mě.

 

 

 

Projekty obce

Chodník

V současné době nejvyšší pozornost věnujeme výstavbě chodníku na hlavní komunikaci č. 27515. Jedná se o velmi nákladný projekt s odhadovaným rozpočtem 8 000 000 Kč a obec se snaží na něj získat finanční dotace. Projekt se dělí na dvě části a prioritou je část první, která vede od autobusové zastávky u silnice č.275, kolem obecního úřadu až ke kostelu.

Obnova dopravního značení

V boci se nachází celá řada starých a zrezlých dopravních značek a v rámci dopravní bezpečnosti budou postupně vyměněny. Na tuto akci bude žádáno u Grantového programu Škoda-Auto. Grant udělen! Realizace podzim 2019.

Dětské hřiště

Aby děti měly dětské hřiště, které si zaslouží, obec připravila projekt a nyní se žádá o finanční podporu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace udělena! Realizace bude na podzim 2019.

Víceúčelové hřiště

Je připravený projekt na vybudování víceúčelového hřiště v těsné blízkosti fotbalového hřiště. Hledá se vhodný způsob financování a realizace projektu se očekává v roce 2020-2021.

Výstavba sběrných míst a sběrného dvora

Byl optimalizován systém tříděného odpadu. Avšak obec nejvíce zužují přeplněné nádoby v důsledku nadměrného svozu odpadu přespolních lidí. Proto obec připravuje projekt výstavby nových a uzamčených sběrných míst s otevíráním pomocí čipů. na tento projekt se bude žádat o finanční podporu z fondu Ministerstva pro životní prostředí.

Také současný sběrný dvůr se nenachází na pozemku v majetku obce a musí se hledat nové místo pro jeho umístění, nejlépe v areálu bývalého JZD. Tento dlouhotrvající problém se bude řešit také s Pozemkovým úřadem ČR.

Veřejné osvetlění

V Jabkenicích je z velké části staré nebo nevyhovující veřejné osvětlení a jsou také místa, kde zcela chybí. V současné době se tímto problémem obec zabývá a hledá vhodný způsob, jak ho vyřešit.

V nejbližší době bude přeložen nový rozvaděč veřejného osvětlení. Ten současný je v havarijním stavu. 

Komunikační prostředy pro JSDH

Obec je zřizovatelem výjezdní jednotky dobrovolných hasičů JSDH a musí se starat o její akceschopnost. Mimo vlastního financování se využívají i jiné možnosti. Pro vybavení komunikačními prostřčedky byl vybrán Fond Středočeského kraje, kde v lednu bylo požádáno o dotaci. Dotace udělena! Nákup komunikačních prostředků koncem léta 2019.

Nový rybník

Připravuje se projekt nového rybníka s dětským hřištěm a posezením. Bude se jednat o soukromou akci investora, kterou obec podpoří. Počátek realizace podzim 2019.

Naučná stezka Smetanova procházka

Chceme obnovit a rozšířit naučnou stezku Smetanova procházka, po které bude rozmístěno několik informačních tabulí, věnující se konkrétnímu místu a také k dílu skladatele Bedřicha Smetany. Každé stanoviště bude vybaveno interaktivním prvkem a celý projekt je zatím  přípravě.

Cesta za pokladem Bedřicha Smetany

Hra pro děti i rodiče, která vás provede historií života Bedřicha Smetany zábavnou formou smyšleného příběhu. Spuštění na podzim 2019.

Přístavba budovy TJ Sokol

Spolek TJ Sokol potřebuje více místa na svojí činnost a obec jim chce v tomto směru vyhovět. V přípravě je projekt na rozšíření budovy a vybudování nového prostoru občerstvení, sociálního zařízení a skladů.

Dům služeb

Budova č. p. 87, bývalá Hospoda nad Muzeem, potřebuje nutně rekonstrukci. V současné době se snaží obec najít její optimální využití ve prospěch občanů Jabkenic a poté zahájí plány na její rekonstrukci.

Kavárna

S Národním muzeem obec vyjednává o otevření nové kavárny v budově Památníku Bedřicha Smetany. V případě dohody bude obec hledat vhodného provozovatele.

 

KALENDÁŘ AKCÍ

DNES MÁ OTEVŘENO

Prodejna potravin

KONTAKT

iconObecní úřad
Zobraz na mapě
Jabkenice 136, 294 45
294 45 Jabkenice
IČO 00237949
icon+420 326 389 117
iconobec@jabkenice.cz