Usnesení ze 13.8. 2013

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 13.8.2013 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání schvaluje:

 

Usnesení č. 46/2013

Předání podkladů společnosti Terra Group, které jsou potřebné pro zařazení naší obce do aukce ceny dodávek elektrické energie a plynu.

 

Usnesení č. 47/2013

Pozvání zástupců společnosti Terra Group na příští zasedání OZ tj. 3.září 2013 pro prezentaci aukce ceny elektrické energie a plynu pro občany,

 

Usnesení č. 48/2013

Finanční výpomoc společnosti IV-Nakladatelství na projekt „Omalovánky první pomoci“ proti zajištění propagace obce a dodání prezentačních omalovánek a to ve výši 7.990,- Kč.

 

Usnesení č. 49/2013

Využití nabídky České spořitelny a.s., možnosti vyššího výnosu na prostředky naši obce a to převedením z fondu Sporoinvest do fondu Smíšeny konzervativní mix.

 

Usnesení č. 50/2013

Nabídku společnosti „Malované mapy“ s.r.o. na zařazení naší obce do připravované malované mapy Mladoboleslavska proti dodávce 100 ks map a 10 ks laminovaného vyhotovení pro umístění na informativních tabulích. Prezentace bude činit 11.990,- Kč + DPH.

 

Usnesení č. 51/2013

Schvaluje povolení akce, kterou pořádá Sdružení Agility Mladá Boleslav dne 12.10.2013 a bude procházet naší obcí.

 

Usnesení č.52/2013

Rozpočtové opatření č. 4/2013 v rozsahu předneseném starostou.

 

Usnesení č. 53/2013

Prodej pozemku par.č. 555 v kú Charvatce v celkové výměře 14.346 m2 za doporučenou cenu ve výši 45,- Kč/m2 panu Martinu Šťastnému Charvatce 82.

 

Hlasováno:

pro           5                 proti     0               zdržel se       0         nehlasoval     2

 

V Jabkenicích dne 14.8.2013

 

starosta                                                              

předseda návrh. komise      

ověřovatelé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top