Usnesení z 10. 04. 2014

 

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 10.04.2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 17/2014

Schvaluje zvýšení nákladů na opravu místních komunikací prováděných společností Dipos spol.s.r.o. Praha ve výši 74.121,- Kč.

 

Usnesení č. 18/2014

Schvaluje finanční  příspěvek SDH Jabkenice ve výši 10.000,-  Kč na organizaci a provedení ukázkového cvičení – dálkové dopravy vody a I.ročníku soutěže „Železný hasič“.

 

Usnesení č. 19/2014

Schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč TJ Sokol Jabkenice na 13.ročník cyklistické časovky „Kol-ja“.

 

Usnesení č. 20/2014

Schvaluje a ukládá účetní a starostovi vyřešit nedobytnou pohledávku za p. Josefem Vítkem v souladu s metodikou účtování obcí formou zrychleného odpisu.

 

Usnesení č. 21/2014

Schvaluje projednání způsobu opravy místní komunikace od křižovatky na hřbitov po začátek lesa a vyžádání rozpočtu od společnosti Vitales.

 

Usnesení č 22/2014

Schvaluje projednání otázky likvidace odpadů občanů obce Charvatce na uložištích obce Jabkenice.

 

Usnesení č. 23/2014

Schvaluje řešení údržby veřejné zeleně dle smlouvy s p. Pavlem Hodboděm i v roce 2014.

 

Usnesení č. 24/2014

Schvaluje zajištění sbírky pro Diakonii Broumov na konec měsíce května 2014.

 

Hlasováno:

pro:         7             proti:          0              zdržel se:      0         nehlasoval:      0     

 

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Go to top