Usnesení z 10. 04. 2014

 

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 10.04.2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 17/2014

Schvaluje zvýšení nákladů na opravu místních komunikací prováděných společností Dipos spol.s.r.o. Praha ve výši 74.121,- Kč.

 

Usnesení č. 18/2014

Schvaluje finanční  příspěvek SDH Jabkenice ve výši 10.000,-  Kč na organizaci a provedení ukázkového cvičení – dálkové dopravy vody a I.ročníku soutěže „Železný hasič“.

 

Usnesení č. 19/2014

Schvaluje finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč TJ Sokol Jabkenice na 13.ročník cyklistické časovky „Kol-ja“.

 

Usnesení č. 20/2014

Schvaluje a ukládá účetní a starostovi vyřešit nedobytnou pohledávku za p. Josefem Vítkem v souladu s metodikou účtování obcí formou zrychleného odpisu.

 

Usnesení č. 21/2014

Schvaluje projednání způsobu opravy místní komunikace od křižovatky na hřbitov po začátek lesa a vyžádání rozpočtu od společnosti Vitales.

 

Usnesení č 22/2014

Schvaluje projednání otázky likvidace odpadů občanů obce Charvatce na uložištích obce Jabkenice.

 

Usnesení č. 23/2014

Schvaluje řešení údržby veřejné zeleně dle smlouvy s p. Pavlem Hodboděm i v roce 2014.

 

Usnesení č. 24/2014

Schvaluje zajištění sbírky pro Diakonii Broumov na konec měsíce května 2014.

 

Hlasováno:

pro:         7             proti:          0              zdržel se:      0         nehlasoval:      0     

 

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Usnesení z 11. 03. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 11.03.2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 13/2014

Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.

 

Usnesení č. 14/2014

Účetní závěrku roku 2013  (viz protokol).

 

Usnesení č. 15/2014

Rozpočtové opatření č.1/2014

 

Usnesení č. 16/2014

Objednání odpadkového koše od společnosti AB-STORE kód 701732.00 a laviček včetně stolu od společnosti Lavičky-danat Opolany.

 

 

Hlasováno:

Pro:      5         proti:    0               zdržel se|:         0     nehlasoval:      2

 

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                  

předseda návrhové komise

 ověřovatelé

 

Usnesení z 11. 02. 2014

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 11.02.2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 7/2014

OZ schvaluje provedení prořezu náletových dřevin zasahujících do tělesa místní komunikace od nového hřbitova k čp. 95 (pan Krichebauer).

 

Usnesení č. 8/2014

OZ doporučuje projednat se starosty sousedních obcí možnost instalace internetu jiné provenience s cílem urychlit návrat ordinačních dnů MUDr. Šklubala.

 

Usnesení č. 9/2014

OZ schvaluje finanční příspěvek společnosti „Stonožka“ na dostavbu rehabilitačního centra pro handicapované děti a to částkou 2000,- Kč.

 

Usnesení č. 10/2014

OZ schvaluje finanční příspěvek ve výši 598,- Kč jako protihodnotu za sadu přání k velikonocům Moravské uniii neslyšících na nákup sluchadel.

 

Usnesení č.11/2014

OZ schvaluje finanční příspěvek na činnost týkající se ochrany přírody a péče o zvěř ve výši 1000,- Kč Mysliveckému sdružení Květník.

 

Usnesení č. 12/2014

OZ schvaluje odložení rozhodnutí o znovuzprovoznění MŠ novému zastupitelstvu obce, které vznikne po volbách na podzim tohoto roku.

 

Hlasováno:

pro:         6           proti:         0           zdržel se:         0         nehlasoval:     1

 

 

Zdeněk Slavík – starosta obce                                    

předseda návrhové komise

 

ověřovatelé

Usnesení ze 14.1. 2014

 

 

Usnesení ze zasedání OZ Jabkenice konaného dne 14.01.2014 v zasedací síni OÚ

 

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání   schvaluje:

 

Usnesení č. 1/2014

Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013.

 

Usnesení č. 2/2014

Schvaluje návrh dodatku AVE CZ Benátky nad Jizerou pro rok 2014 na sběr a likvidaci odpadů.

 

Usnesení č. 3/2014

Schvaluje cenový návrh na opravu komunikací – úseky čp. 111 až čp. 34 a čp. 136 až pomník B. Smetany va výši 179.199,- Kč.

 

Usnesení č. 4/2014

Schvaluje projednání konkrétnější nabídky společnosti Pasporea na zpracování pasportů.

 

Usnesení č. 5/2014

Schvaluje připojení Obce Jabkenice k akci „Vlajka pro Tibet“.

 

Usnesení č. 6/2014

Schvaluje provedení úpravy uložiště dřevního odpadu.

 

Hlasováno:

pro:           7           proti:         0             zdržel se:       0           nehlasoval:     0

 

 

 

 

.....................................................                               ……………………………………

Zdeněk Slavík – starosta obce                                     předseda návrhové komise

 

…………………………………………

Strana 2 z 2

Go to top