Jabkenice.cz>Obecní úřad>Orgány obce

MENU


 

 

ANKETA

Lesní školka v Jabkenicích?
Ano
Ne

 

 

 

Orgány obce

 

Zastupitelstvo

 
David Forejtar, starosta obce

starosta@jabkenice.cz

Ing. Pavel Hesterini, místostarosta obce

mistostarosta@jabkenice.cz

Jiří Šopík, předseda Finančního výboru

Radek Beneš, předseda Kontrolního výboru

Ing. Josef Firický, člen Kontrolního výboru

Hana Černíková, předsedkyně Výboru pro kulturu a volnočasové aktivity

Tomáš Holub, předseda Výboru pro životní prostředí a veřejnou zeleň

 

Finanční výbor

Finanční výbor jako kontrolní a iniciativní orgán zastupitelstva obce předkládá své návrhy a stanoviska zastupitelstvu obce a ze své činnosti mu odpovídá. Výbor plní další úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce a to i úkoly nekontrolní povahy. Finančnímu výboru přísluší provádění kontrol hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce z hlediska dodržování právních předpisů při hospodařením s majetkem obce, ale i z hlediska hospodárnosti a účelnosti jeho využívání.

Předseda: Jiří Šopík
Člen: Tomáš Holub
Členka: Věra Hodboďová

 

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor na základě zjištěných skutečností předkládá zastupitelstvu obce návrhy, náměty a stanoviska k odstranění nedostatků, především v oblasti účelnosti vynakládání finančních prostředků, ochrany zájmů a plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a řídicích aktů s důrazem na prevenci. Činnost výboru je zaměřena na vnitřní chod, činnost a hospodaření všech výborů a komisí obce Jabkenice, na kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce a na šetření stížností, oznámení občanů, fyzických i právnických osob.

Předseda: Radek Beneš
Člen: Ing. Josef Firický
Členka: Hana Černíková

 

Výbor pro kulturu a volnočasové aktivity

Iniciuje, pořádá a podporuje kulturní, sportovní a propagační akce a zabývá se využitím volného času občanů obce všech věkových kategorií. Předkládá návrhy na finanční příspěvky z rozpočtu obce na kulturu, spolky, sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity. Spolupracuje s kronikářem obce, obecními spolky, státními i nestátními organizacemi a současně se zabývá jejich činností.

Předsedkyně: Hana Černíková
Člen: Ing. Pavel Hesterini
Členka: Milena Hlaváčková
Člen: Lukáš Havlát
Členka: Mgr. Marianna Šopíková

 

Výbor pro životní prostředí a veřejnou zeleň

Vyjadřuje se k problematice tvorby a ochrany životního prostředí v obci a předkládá návrhy na finanční příspěvky určených do této oblasti. Aktivně se zabývá odpadovým hospodářstvím, vodním hospodářstvím, obecní zelení a čistotou obce. Činnost výboru se zaměřuje na celkové prostředí a ovzduší obce.

Předseda: Tomáš Holub
Člen: Josef Křováček
Člen: Pavel Sviták

 

KALENDÁŘ AKCÍ

DNES MÁ OTEVŘENO

Prodejna potravin

KONTAKT

iconObecní úřad
Zobraz na mapě
Jabkenice 136, 294 45
294 45 Jabkenice
IČO 00237949
icon+420 326 389 117
+420 724 075 276
iconobec@jabkenice.cz