Jabkenice.cz>Projekty obce

MENU


 

 

ANKETA

Lesní školka v Jabkenicích?
Ano
Ne

 

 

 

Projekty obce

Hnízdo pro čápy v Jabkenicích

Již z kraje Jabkenického parku můžete vidět nově postavené hnízdo pro čápy, kteří naše území rádi navštěvují. Na sloupu naleznete cedulky jmen dětí, které nám již čápi za tu dobu přinesli.

  

Nový rybník v rámci Jabkenického parku

Připravuje se projekt nového rybníka s dětským hřištěm a posezením. Bude se jednat o soukromou akci investora, kterou obec podpoří. Realizováno 2020.

 

 

Jabkenický park

Zastupitelstvem byl schválen záměr vysázení nové zeleně a vybudovat pěší cestu v Jabkenickém parku za budovou OÚ. Financování výsadby nové zeleně je přislíbeno z Fondu Ministerstva životního prostředí a vybudování pěší cesty bude financováno z rozpočtu Obce Jabkenice, případně z vhodného dotačního titulu. Pěší cesta bude propojovat budoucí chodník při hlavní silnici, obecní úřad a Památník Bedřicha Smetany v prostředí ryze přírodního charakteru.   Realizováno 2021.

Jabkenicky park

Zprovoznění obecní sítě věřejné WiFi

Po obci bylo umístěno celkem 13 vysílačů zprostředkující veřejně přístupnou WiFi, která je pro lidi zcela zdarma a bez omezení. K financování projektu byl využit evropský fond WiFi4EU. Realizováno 2021

 

 

Nové Workout hřiště

Lesopark u Profesorky prošel revitalizací. Staré dětské hřiště bylo odstraněno a místo toho zde vyrostlo nové Workout hřiště. Má sloužit jako doprovodný prvek při pravidelných rozcvičkách lidí, co si jdou například jen tak zaběhat nebo pro skupinky, co si rády udělají společný kruhový trénink. Realizováno 2021

   

Příběh pro děti "Jahody se Smetanou"

Jahody se Smetanou – to je nová trasa Skrytých příběhů, kterou jsme pro vás vytvořili s podporou MAS SVATOJÍŘSKÝ LES z.s. . Dostanete se do roku 1875, kdy se skladatel Bedřich Smetana přistěhoval k dceři Žofii do Jabkenic a zažil zde nejplodnější období svého života. Stále více ho však sužovaly problémy se sluchem a jeho poslední léta byla čím dál těžší. Pokuste se mu pomoci s problémy, které ho každodenně potkávají, aby mohl v klidu dál tvořit. Každý milovník klasické hudby Vám potvrdí, že to rozhodně stojí za to.

ODKAZ: Jahody se Smetanou (skrytepribehy.cz)

 Délka trasy 4,5 km | 8 Zastavení | Trvání 1.5 hod

 Aplikaci Skryté příběhy stáhněte na Google Play nebo App Store

 Realizováno 2021


Chodník

V současné době nejvyšší pozornost věnujeme výstavbě chodníku na hlavní komunikaci č. 27515. Jedná se o velmi nákladný projekt s odhadovaným rozpočtem 8 000 000 Kč a obec se snaží na něj získat finanční dotace. Projekt se dělí na dvě části a prioritou je část první, která vede od autobusové zastávky u silnice č.275, kolem obecního úřadu až ke kostelu. Obec usilovala o dotaci z Fondu státní dopravní infrastruktury pro rok 2020, která bohužel schválená nebyla, a nyní zkouší hledat jiné vhodné dotační tituly.

Obnova dopravního značení

V obci se nachází celá řada starých a zrezlých dopravních značek a v rámci dopravní bezpečnosti budou postupně vyměněny. Na tuto akci bude žádáno u Grantového programu Škoda-Auto. Realizováno. Grant udělen a značení bylo obnoveno 2019.

Nově bylo vyznačeno Parkoviště u Dubu, aby návštěvníci Muzea neparkovali na okrajích obecních komunikací.

Dětské hřiště

Aby děti měly dětské hřiště, které si zaslouží, obec připravila projekt a nyní se žádá o finanční podporu od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Dotace udělena! Realizace podzim 2019. Slavnostně otevřeno 2019!

 

 

Víceúčelové hřiště

Je připravený projekt na vybudování víceúčelového hřiště v těsné blízkosti fotbalového hřiště. Hledá se vhodný způsob financování a realizace projektu se očekává v roce 2020-2021.  Realizováno 2021.

Výstavba sběrných míst a sběrného dvora

Byl optimalizován systém tříděného odpadu. Avšak obec nejvíce sužují přeplněné nádoby v důsledku nadměrného svozu odpadu přespolních lidí. Proto obec připravuje projekt výstavby nových a uzamčených sběrných míst s otevíráním pomocí čipů. Na tento projekt se bude žádat o finanční podporu z fondu Ministerstva životního prostředí.

Také současný sběrný dvůr se nenachází na pozemku v majetku obce a musí se hledat nové místo pro jeho umístění, nejlépe v areálu bývalého JZD. Tento dlouhotrvající problém se bude řešit také s Pozemkovým úřadem ČR.

Byl otevřen nový sběrný dvůr v areálu bývalého JZD. Realizováno 2020.

Výstavba moderního sběrného místa pro tříděný odpad na RFID čipy u OÚ. Realizováno 2020.

Výstavba druhého sběrného místa pro tříděný odpad na RFID čipy u Hasičské zbrojnice. Realizováno 2021.

Veřejné osvetlění

V Jabkenicích je z velké části staré nebo nevyhovující veřejné osvětlení a jsou také místa, kde zcela chybí. V současné době se tímto problémem obec zabývá a hledá vhodný způsob, jak ho vyřešit.

Bude přeložen nový rozvaděč veřejného osvětlení. Ten současný je v havarijním stavu. Realizováno 2020.

Proběhne umístění nových lamp veřejného osvětlení podél fotbalového hřiště, aby i tato frekventovaná část byla v noci dostatečně osvětlena. Realizováno 2021.

Nové veřejné osvětlení podél silnice mezi lesem a Jabkenickým parkem, kde zcela chybělo.  Realizováno 2021.

Komunikační prostředky pro JSDH

Obec je zřizovatelem výjezdní jednotky dobrovolných hasičů JSDH a musí se starat o její akceschopnost. Mimo vlastního financování se využívají i jiné možnosti. Pro vybavení komunikačními prostřčedky byl vybrán Fond Středočeského kraje, kde v lednu bylo požádáno o dotaci. Dotace udělena a komunikační prostředky pořízeny. Realizováno 2019.

Nový vůz pro naše hasiče

Aby JSDH Jabkenice byla rychlejší a akceschopnější, dostala k Vánocům do výzbroje novou CAS K25 Liaz. Realizováno 2020.

 

 

Naučná stezka Smetanova procházka

Chceme obnovit a rozšířit naučnou stezku Smetanova procházka, po které bude rozmístěno několik informačních tabulí, věnující se konkrétnímu místu a také dílu skladatele Bedřicha Smetany. Každé stanoviště bude vybaveno interaktivním prvkem, celý projekt je zatím v  přípravě.

Přístavba budovy TJ Sokol

Spolek TJ Sokol potřebuje více místa na svojí činnost a obec jim chce v tomto směru vyhovět. V přípravě je projekt na rozšíření budovy a vybudování nového prostoru občerstvení, sociálního zařízení a skladů. Uvažuje se o sloučené projektu s výstavbou víceúčelového hřiště.

Vánoční stromeček

Abychom pro Vás vykouzlili tu správnou vánoční atmosféru, rozhodli jsme se ozdobit nový vánoční stromeček a pod něj nachystat vyřezávaný betlém. Každý rok by zde mohla přibýt další postava, aby se bylo stále na co těšit! Realizováno 2020.

Vánoční stromeček

Dům služeb

Budova č. p. 87, bývalá Hospoda nad Muzeem, potřebuje nutně rekonstrukci. V současné době se snaží obec najít její optimální využití ve prospěch občanů Jabkenic, a poté zahájí plány na její rekonstrukci.

Kavárna

S Národním muzeem obec vyjednává o otevření nové kavárny v budově Památníku Bedřicha Smetany. V případě dohody bude obec hledat vhodného provozovatele. 

Obecní lavičky

V obci proběhne renovace či výměna stávajících laviček, které jsou v nevyhovujícím stavu. Realizováno 2021. 

Odpočinkové místo s knihobudkou

Odpočinkové místo s první jabkenickou knihobudkou by mělo vzniknout na palouku nad Památníkem Bedřicha Smetany. Děti malovaly návrhy, jak by měla knihobudka vypadat a byly odměněny náležitou odměnou.

 

Obnova záhonu před Památníkem Bedřicha Smetany

V rámci 100. Smetanových Jabkenic bude obnoven záhon před památníkem, aby místo mělo reprezentující vzhled. Realizováno 2019. 

Renovace sloupů vedení nízkého a vysokého napětí v obci

S ČEZ bylo domluveno, že všechny stávající sloupy elektrického vedení budou zcela vyměněny za nové. ČEZ zahájil výběrové řízení na projektovou část a naplánování investic. Bude se uvažovat také o zapuštění vedení do země, aby obec byla pohledově čistější. Realizace 2022/2023 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

DNES MÁ OTEVŘENO

Zavřeno
8:00 - 10:00 | 14:30 - 16:30
Prodejna potravin
06:30 - 16: 00
Zavřeno

KONTAKT

iconObecní úřad
Zobraz na mapě
Jabkenice 136, 294 45
294 45 Jabkenice
IČO 00237949
icon+420 326 389 117
+420 724 075 276
iconobec@jabkenice.cz