Jabkenice.cz>Služby v obci>Odpadové hospodářství

MENU


 

 

ANKETA

Lesní školka v Jabkenicích?
Ano
Ne

 

 

 

Odpadové hospodářství

 

Tříděný odpad

V obci jsou pro občany Jabkenic k dispozici čtyři sběrná místa pro třídění odpad (Obecní úřad, Hasičská zbrojnice, TJ Sokol Jabkenice, Restaurace u Dafa). V každém sběrném místě najdete:

Modré kontejnery papíry, papírové krabice, noviny, letáky apod.

Žluté kontejnery pro plasty, PET lahve, plastové sáčky a kelímky, polystyreny apod.

Zelené kontejnery pro Tetra-packy jako jsou krabice od džusů, mléka, apod. (Oranžové pytle od obecního úřadu se již nevyužívají!)

Zelené kulaté kontejnery pro skleněné lahve a obaly, sklenice (nepatří sem porcelán!)

 Kam s Vaším odpadem

Vývoz probíhá 1.10. - 30.6. každý lichý týden a 1.7.-30.9. každý týden. V úterý se vyváží nádoby na papír a ve středu nádoby na plast.

BIOLOGICKÝ ODPAD

Úložiště č. 6 a 7: Sem patří tráva, listí ze stromů, zeleninová nať

Úložiště výkopové zeminy

Uzamčené úložiště se nachází u lesní cesty směrem na Ledce. Je sem možné vyvážet výkopovou zeminu. Nepatří sem inertní odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, eternit, apod.

Pro vývoz zeminy je potřeba souhlasu obecního úřadu a správce úložiště.

Poplatky:

Občan se stavebním povolením 50 Kč/m3

Občan bez stavebního povolení 100 Kč/m3

Cizí občané 200 Kč/m3

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nachází v areálu bývalého JZD za první halou. Občané Jabkenic a majitelé chalup zde mohou zdarma uložit železo, drobnou stavební suť (nesmí obsahovat nebezpečné látky, eternit apod.), velkoobjemový odpad (sedačky, skříně, koberce, sanitární vybavení apod.)

PROVOZNÍ DOBA:  ČTVRTEK 14:00 - 16:00 a NEDĚLE 10:00 - 12:00

 

Dále je možné využít Sběrný dvůr v městě Dobrovice, se kterým byla uzavřena smlouva o příjmu odpadu od občanů z Jabkenic s hlášeným trvalým pobytem. Pokud bude do sběrného dvora v Dobrovici odvážen zpoplatněný druh odpadu, tak občané na místě nic neplatí a zaplatí později na OÚ Jabkenice. V tří měsíčních intervalech se vyzvou k zaplacení konkrétní částky.

 

Katalogové číslo Název odpadu Cena
150101 Papírové a lepenkové odpady Zdarma
150102 Plastové obaly Zdarma
150105 Kompozitní obaly - tetrapaky Zdarma
150107 Skleněné obaly Zdarma
160103 Pneumatiky - pouze z osobních automobilů 2,20 Kč/Kg
170107 Směsi betonu, cihel, tašek, keramických výrobků (odvoz Horka nad Jizerou) 4,00 Kč/Kg
170904 Směsi betonu, cihel, tašek a keramických výrobků - vytříděné bez hlíny a kamení (Havel) 2,80 Kč/Kg
170402 Hliník - odvezte do kontejneru v obci Jabkenice v areálu JZD
Zdarma
170405 Železo a ocel - odvezte do kontejneru v obci Jabkenice v areálu JZD Zdarma
200111 Textil Zdarma
200126 Olej a tuk (neuvedený pod katalogovým číslem 200125) Zdarma
200138 Dřevo (neuvedené pod katalogovým číslem 200137) 2,10 Kč/Kg
200140 Kovy - odvezte do kontejneru v obci Jabkenice v areálu JZD
Zdarma
200201 Biologicky rozložitelný odpad 0,80 Kč/Kg
200301 Směsný komunální odpad 4,00 Kč/Kg
200307 Objemný odpad 3,80 Kč/Kg
  Elektroodpad - odvezte k našim hasičům v Jabkenicích Zdarma

 Podrobné informace jsou k nahlédnutí u obsluhy sběrného dvora v Dobrovici. Správce  tel.: +420 724 842 510

Více na město Dobrovice

PODPOŘTE NAŠE SPOLKY!

Odvážejte kovový odpad a elektroodpad do Jabkenic

Výtěžek z kovového odpadu se rozděluje mezi TJ Sokol Jabkenice a Základní kynologickou organizaci Jabkenice rovným dílem.

Výtěžek z elektroodpadu směřuje Spolku dobrovolných hasičů Jabkenice

Štěpkování

Štěpkování se provádí každou sobotu od 10:30 do 12:00 v areálu bývalého JZD a to pouze za dobrého počasí. Prosíme všechny občany, aby materiál určený ke štěpkování na tomto místě nenechávali mimo stanovenou dobu.

V zimním období - od začátku prosince do cca 10. února se neštěpkuje.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu

zajišťuje smluvní společnost tj. AVE Benátky bezplatně dvakrát ročně. Termín je vždy sdělen v dostatečném předstihu na webu obce, rozhlasem a letáky. Stanoviště je vždy u prodejny potravin.

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

DNES MÁ OTEVŘENO

Zavřeno
8:00 - 10:00 | 14:30 - 16:30
Prodejna potravin
06:30 - 16: 00
Zavřeno

KONTAKT

iconObecní úřad
Zobraz na mapě
Jabkenice 136, 294 45
294 45 Jabkenice
IČO 00237949
icon+420 326 389 117
+420 724 075 276
iconobec@jabkenice.cz