Jabkenice.cz>Obecní úřad>Poplatky

MENU


 

 

ANKETA

Lesní školka v Jabkenicích?
Ano
Ne

 

 

 

Poplatky

Poplatky lze hradit osobně na obecním úřadě v úředních hodinách a nebo převodním příkazem ve prospěch účtu

6724181 / 0100

Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné Vašeho domu.

 

 

Druh poplatku Poplatek Kdo platí
Odpady 900 Kč / rok  sleva 250,- na osoby, které v roce dovrší 75 let a výše a mají trvalý pobyt v obci Za osobu s trvalým pobytem nebo za rekreační objekt
Pes 100 Kč / rok Všichni
Pes - zlevněné 50 Kč / rok  Důchodci bez zaměstnání

 

Sazebník úhrad za informace poskytované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje za účelem úhrady nákladů spojených s pořízením kopií a s odesláním informací žadateli tento sazebník, na jehož základě bude požadována úhrada za poskytování informací:

  • Informace poskytnutá ústně bez vyhledávání podkladů: ZDARMA
  • Informace poskytnutá na základě zveřejnění: ZDARMA
  • Informace poskytnutá sdělovacím prostředkům z vlastní iniciativy: ZDARMA
  • Pořízení jedné strany kopie nebo tisku A4: 10 Kč / stranu

Sazba za odeslání informace žadateli:

Poštovné se předepisuje podle skutečných nákladů podle aktuálních tarifů České pošty, s.p., minimálně však 100 Kč za zásilku. Informace se poštou odesílá doporučeně, případně doporučeně do vlastních rukou s návratkou, je-li nutný doklad o doručení.

Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí:

Sazba za vyhledání informace a její zpracování za účelem poskytnutí při mimořádně rozsáhlém vyhledání činí 500 Kč za každou započatou jednu hodinu práce jednoho pracovníka. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informace více pracovníky je úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka. Za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace se nepovažuje vyhledání informace celkově kratší než 15 minut jediným pracovníkem.

Sazba za jiné osobní náklady dotčeného pracovníka:

Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informace jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), jsou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

Forma úhrady:

  • bezhotovostně – na účet č. 6724181 / 0100
  • hotově v pokladně Obecního úřadu Jabkenice na adrese Jabkenice 136, 294 45 Jabkenice

Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady částku nezaplatí, jeho žádost bude odložena (ve smyslu § 17 odst. 5, zákona č. 106/1999 Sb).

 

KALENDÁŘ AKCÍ

DNES MÁ OTEVŘENO

8:00 - 11:00 15:00 - 17:00
8:00 - 10:00 | 14:30 - 16:30
Prodejna potravin
06:30 - 16: 00
Zavřeno

KONTAKT

iconObecní úřad
Zobraz na mapě
Jabkenice 136, 294 45
294 45 Jabkenice
IČO 00237949
icon+420 326 389 117
+420 724 075 276
iconobec@jabkenice.cz