Jabkenice.cz>Obecní úřad>Rozpočet obce

MENU


 

 

ANKETA

Lesní školka v Jabkenicích?
Ano
Ne

 

 

 

Rozpočet obce

Rozpočet sestavuje obec na rozpočtové období neboli kalendářní rok. Sestavuje také rozpočtový výhled, který je dle zákona o rozpočtových pravidlech pomocným nástrojem územního samosprávného celku. Sestavuje se na 2 až 5 let na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.

Při zpracování rozpočtu obce se vychází z rozpočtového výhledu, který zahrnuje základní informace nejen o příjmech a výdajích, ale i informace o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. Rozpočet se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný, ale je možné jej schválit i jako přebytkový nebo schodkový.

Přebytkový může být schválen za situace, kdy jsou některé příjmy daného roku určeny k využití až v následujících letech, nebo pokud jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možno uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku.

Návrh závěrečného účtu 2021

Vyvěšeno 02. 05. 2022 do 30. 05. 2022
Ke stažení
Příloha ve formátu PDF (1664986096_Návrh zav.účtu.pdf)Příloha ve formátu PDF (1651747171_Finan.vypořádání dotací SR.pdf)Příloha ve formátu PDF (1651747185_Zpráva o výsledku přezkoumání.pdf)Příloha ve formátu PDF (1664960513_fin.pdf)Příloha ve formátu PDF (1664960594_rozvaha (2).pdf)Příloha ve formátu PDF (1665037067_1651747843_Inventůra 2021.pdf)Příloha ve formátu PDF (1665037076_1664960372_příloha (2).pdf)Příloha ve formátu PDF (1665037083_1664960380_vykazzisku.pdf)

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

DNES MÁ OTEVŘENO

Zavřeno
Zavřeno
Prodejna potravin
07:00 - 11:00
Zavřeno

KONTAKT

iconObecní úřad
Zobraz na mapě
Jabkenice 136, 294 45
294 45 Jabkenice
IČO 00237949
icon+420 326 389 117
+420 724 075 276
iconobec@jabkenice.cz