Jabkenice.cz>Obecní úřad>Rozpočet obce

MENU


 

 

ANKETA

Lesní školka v Jabkenicích?
Ano
Ne

 

 

 

Rozpočet obce

Rozpočet sestavuje obec na rozpočtové období neboli kalendářní rok. Sestavuje také rozpočtový výhled, který je dle zákona o rozpočtových pravidlech pomocným nástrojem územního samosprávného celku. Sestavuje se na 2 až 5 let na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků.

Při zpracování rozpočtu obce se vychází z rozpočtového výhledu, který zahrnuje základní informace nejen o příjmech a výdajích, ale i informace o dlouhodobých závazcích a pohledávkách a finančních zdrojích. Rozpočet se zpravidla sestavuje jako vyrovnaný, ale je možné jej schválit i jako přebytkový nebo schodkový.

Přebytkový může být schválen za situace, kdy jsou některé příjmy daného roku určeny k využití až v následujících letech, nebo pokud jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let. Rozpočet může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možno uhradit finančními prostředky z minulých let, nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku.

Závěrečný účet obce Jabkenice 2021

Vyvěšeno 30. 05. 2022 do 31. 12. 2023
Ke stažení
Příloha ve formátu PDF (1654264512_Závěrečný účet 2021.pdf)Příloha ve formátu PDF (1664960769_rozvaha (2).pdf)Příloha ve formátu PDF (1654264546_Finan.vypořádání dotací SR.pdf)Příloha ve formátu PDF (1654264559_Zpráva o výsledku přezkoumání.pdf)Příloha ve formátu PDF (1664960804_fin.pdf)Příloha ve formátu PDF (1665036799_1654275174_Inventarizační zpráva.pdf)Příloha ve formátu PDF (1665036809_1664960851_příloha (2).pdf)Příloha ve formátu PDF (1665036816_1664960873_vykaz_ziksu_a_ztraty.pdf)

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

DNES MÁ OTEVŘENO

Zavřeno
8:00 - 10:00 | 14:30 - 16:30
Prodejna potravin
06:30 - 16: 00
Zavřeno

KONTAKT

iconObecní úřad
Zobraz na mapě
Jabkenice 136, 294 45
294 45 Jabkenice
IČO 00237949
icon+420 326 389 117
+420 724 075 276
iconobec@jabkenice.cz